گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

صوت : تذکر آقای شریعتی در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 2 ارديبهشت 1396

صوت : نطق آقای داوودی در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 2 ارديبهشت 1396

صوت : تذکر آقای فولادگر در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 2 ارديبهشت 1396

صوت : تذکر آقای علیرضا نصراصفهانی در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 2 ارديبهشت 1396

صوت : تذکر آقای شیران در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 2 ارديبهشت 1396

صوت : تذکر آقای عدنان زادهوش در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 2 ارديبهشت 1396

صوت : نطق رضا امینی در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 30 فروردين 1396

آقای شیران

چهارشنبه، 30 فروردين 1396

خانم واشیانی پور

سه‌شنبه، 29 فروردين 1396

آقای قربانی

سه‌شنبه، 29 فروردين 1396

آقای داوودی

سه‌شنبه، 29 فروردين 1396

آقای امینی

دوشنبه، 28 فروردين 1396