گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/

تاکید بر اصلاح سبک زندگی در دیدار اعضای خیریه دیابت اصفهان با اعضا شورای شهر

روسای کمیسیون‌های امور اجتماعی و محیط‌زیست و بهداشت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان با اعضای هیات دوشنبه، 17 دی 1397

شورای عالی فنی شهر اصفهان تشکیل شود

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون تشکیل شورای يکشنبه، 16 دی 1397

گام‌های اصفهان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در اصفهان برای نخستین‌بار مدارس مهارتی با محوریت خانواده و با همکاری يکشنبه، 16 دی 1397

ساختمان‌های نیمه تمام شهر اصفهان ساماندهی شود

نایب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مدیریت شهری در مناطق ۱۵ گانه ساختمان‌های نیمه‌تمام خصوصی و دولتی يکشنبه، 16 دی 1397

آسفالت معابر زیر ذره بین نظارتی قرار می‌گیرد

نایب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: طرح "مدیریت جامع شبکه معابر آسفالتی مناطق پانزده‌گانه شهرداری يکشنبه، 16 دی 1397

مدیریت جامع شبکه معابر آسفالتی به کاهش هزینه‌های شهر کمک می‌کند

رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اجرایی شدن طرح "مدیریت جامع شبکه معابر آسفالتی يکشنبه، 16 دی 1397

تعارفات در وضعیت اقتصادی کنونی جایی ندارد

نایب رییس شورای شهر اصفهان گفت: وضعیت اقتصادی متحول شده و تعارفات در آن جای ندارد، سبک کاسبی، اقتصاد يکشنبه، 16 دی 1397

معماری تمدن یک جامعه را نشان می دهد

رئیس کمیسیون عمران و معماری شورای شهر اصفهان با اشاره به اینکه معماری تنها تجلی کالبدی فضا نیست بلکه يکشنبه، 16 دی 1397

شرکت تعاونی جدید کارمندان شهرداری سال ۹۹ بهره‌برداری می‌شود

نایب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: ساختمان جدید شرکت تعاونی مصرف کارمندان شهرداری اصفهان که با مشارکت يکشنبه، 16 دی 1397

اصفهان بهشت دوچرخه‌ها شود

عضو کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: با تلاش و همکاری اصفهان مدیریت شهری، يکشنبه، 16 دی 1397