گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/

تکریم مردم از شعارهای مهم شورای پنجم در زمان انتخابات بوده است

نایب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تکریم مردم در زمان انتخابات از مهم‌ترین شعارهای اعضای شورای پنجم يکشنبه، 22 ارديبهشت 1398

توجه بیشتر شهردار نسبت به بکارگیری جوانان در مدیریت شهر

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مصوبه شورا در خصوص عدم بکار گیری بازنشستگان در مدیریت شهری وضعیت يکشنبه، 22 ارديبهشت 1398

متاسفانه دولت در لایحه مالیات بر ارزش افزوده حق مدیریت‌های شهری را نادیده گرفته است

یک عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: متاسفانه در ماده 50 لایحه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده، دولت يکشنبه، 22 ارديبهشت 1398

هزینه در آموزش و پرورش سرمایه گذاری است

یک عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: ای کاش تصمیم گیران و تصمیم سازان ملی نگاهشان به آموزش و پرورش عوض يکشنبه، 22 ارديبهشت 1398

حال آموزش و پرورش خوب نیست

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: آموزش وپرورش ما چه از لحاظ نیروی انسانی و چه از لحاظ مالی حال يکشنبه، 22 ارديبهشت 1398

اخلاق و سرمایه اجتماعی حاصل تلاش معلمان است

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: آن چیزی که در جامعه به عنوان اخلاق و سرمایه اجتماعی وجود دارد ناشی يکشنبه، 22 ارديبهشت 1398

اصلاح مسیر توسعه در اصفهان 2020

رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت:امروز شرایط شهر اصفهان از نظر اقتصادی، دوشنبه، 16 ارديبهشت 1398

گذر از توسعه صنعتی به توسعه گردشگری مدنظر قرار دارد

مشاور عالی گردشگری اتاق ایران و مشاور سند اصفهان 2020 گفت: شورای سیاست گذاری سند اصفهان 2020 هم نهاد دوشنبه، 16 ارديبهشت 1398

انتقاد از برنامه‌های فرهنگی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان با انتقاد از سازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری اصفهان يکشنبه، 15 ارديبهشت 1398

امروز شان و حرمت معلم مخدوش شده است

نایب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: امروز باید بپذیریم که شان و قداست و حرمت و جایگاه معلمان بشدت يکشنبه، 15 ارديبهشت 1398