گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/

تابلوهای ایستگاه های مترو دارای نقیصه است

یک عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تابلوهای ایستگاه های مترو دارای نقیصه است و شهروندان و مسافران را يکشنبه، 15 ارديبهشت 1398

امیدواریم زاینده‌رود در طول سال 98 جاری باشد

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: انتظار است که اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی، با کنترل مناسب، آرامش يکشنبه، 15 ارديبهشت 1398

اگر درست کار کنیم نگران تاریخ نخواهیم بود

شهردار اصفهان گفت: اگر درست کار کنیم و صحیح حرکت کنیم هیچ موقع نباید نگران بیان تاریخ باشیم. يکشنبه، 15 ارديبهشت 1398

مدیریت واحد شهری در راس سخنان روسای ادوار شورای اسلامی شهر اصفهان

مدیریت واحد شهری موضوعی که همه روسای ادوار شورای اسلامی اصفهان بر روی آن تاکید کردند و خواستار اجرایی يکشنبه، 15 ارديبهشت 1398

همه باید کمک کنند تا چهارباغ عباسی به جایگاه اصلی خود بازگردد

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: در این دوره طرح جامع شهر اصفهان و طرح تفضیلی مجدد بررسی ابلاغ يکشنبه، 15 ارديبهشت 1398

ایجاد نشاط یکی از شعارهای اصلی شورای پنجم بوده است

یک عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: یکی از شعارهای شورای پنجم ایجاد نشاط و امید در جامعه بوده است. سه‌شنبه، 10 ارديبهشت 1398

نسبت به چهارباغ حساس باشیم

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از شهردار محترم اصفهان، مداقه و حساسیت دوشنبه، 9 ارديبهشت 1398

شاخه گل‌ها امید به بازگشت مقدری خواهند بود

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از ریاست محترم شورا درخواست می‌کنم، با دعوت از مدیران ذیربط آخرین دوشنبه، 9 ارديبهشت 1398

فرهنگ با دستان معلم است که در ذهن و جان کودک ریشه می‌گیرد

رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: فرهنگ با دستان معلم است که در ذهن و جان کودک دوشنبه، 9 ارديبهشت 1398

توجه به شفاف سازی قرارداد کارگران

یک عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مدیریت شهری اصفهان چند سالی است که بر رعایت الزامات استانداردهای دوشنبه، 9 ارديبهشت 1398