گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/

تصمیم جدید برای تونل بهشت آباد برای اصفهان آسیب زا خواهد بود

رییس کمیسیون اقتصادی، گردشگری و حقوقی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: استانداری اصفهان و شورای شهر اصفهان دوشنبه، 10 تير 1398

امیدوارم جامعه اسلامی ما همیشه زمینه رشد بانوان را فراهم کند

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: امیدوارم جامعه اسلامی ما همیشه زمینه رشد بانوان را فراهم و مدیران و يکشنبه، 9 تير 1398

مردم به خاموش بودن وسایل سرمایشی اتوبوس‌ها معترض هستند

نایب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در خصوص روشن بودن وسایل سرمایشی اتوبوس‌های واحد که مورد اعتراض يکشنبه، 9 تير 1398

مدیران شهری صرفه جویی را در دستور کار قرار دهند

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تاکنون 10 کیلومتر از 27 کیلومتر تونل گلاب احداث شده است و باید 17 يکشنبه، 9 تير 1398

بیانیه نشست تخصصی کمیسیون حقوقی و اقتصادی شصت و سومین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها

نشست تخصصی کمیسیون حقوقی و اقتصادی شصت و سومین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و مراکز يکشنبه، 9 تير 1398

آنچه امروز اصفهان از آمار گردشگری و صنایع دستی دارد، با ظرفیت هایش برابری نمی‌کند

يکشنبه، 2 تير 1398

بهشتی همواره از عدل سخن می‌گفت

يکشنبه، 2 تير 1398

همه نهادها برای تقویت شوراها دست در دست هم دهند

يکشنبه، 2 تير 1398

پیوست ترافیکی طرح ها و پروژه از اهمیت بالایی برخوردار است

رییس کمیسیون معماری ، شهرسازی و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تبعات ترافیکی برخی طرح ها سال‌ها برای يکشنبه، 26 خرداد 1398

تذکر مبنی بر عدم به کارگیری بازنشستگان در مدیریت شهری

یک عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با انتقاد از به کارگیری بازنشستگاه در برخی از پست‌های مدیریت شهری، اظهار يکشنبه، 26 خرداد 1398