گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/

جوانان اصفهانی حجت را تمام کردند، مسئولان حق آب اصفهان را تامین کنند

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: رودخانه زاینده رود که رگ حیاتی فلات ایران است مجدد بسته خواهد شد، اما يکشنبه، 28 بهمن 1397

زمینه هوشمندسازی شهر اصفهان فراهم شود

رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شفافیت بخش مهمی از یک شهر هوشمند بوده و باعث دوشنبه، 15 بهمن 1397

زاینده‌رود را تا نوروز جاری نگه دارید

نایب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: امید است با افزایش نزولات آسمانی، تدابیر مسئولان و مدیریت صحیح دوشنبه، 15 بهمن 1397

ما به ایام پر حادثه عادت داریم/مدیریت شهری الگوی خدمت به مردم را رعایت کرده

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: جاری شدن زاینده‌رود در دهه فجر گامی در جهت احقاق حق مردم اصفهان بوده دوشنبه، 15 بهمن 1397

فرصت‌ها و تهدیدهای نخستین نمایشگاه صنعت سینمای اصفهان بررسی شد

نشست هم‌اندیشی نخستین نمایشگاه صنعت سینمای اصفهان با حضور هنرمندان سینمای اصفهان برگزار شد. يکشنبه، 14 بهمن 1397

هیچ سندی از چشمان شورای شهر دور نیست

نایب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اعضای شورای شهر نظارت بر امور مختلف را به دور از تعارف‌های معمول دوشنبه، 1 بهمن 1397

شهرداران مناطق منابع مالی پرداخت عیدی کارگران را تخصیص دهند

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شهرداران مناطق منابع مالی مورد نیاز را برای پرداخت عیدی کارگران خدمات دوشنبه، 1 بهمن 1397

عملکرد فرهنگی مدیران مناطق شهرداری از شاخص‌های ارزیابی آنها باشد

رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در ارزشیابی عملکرد مدیران مناطق، کیفیت و کمیت دوشنبه، 1 بهمن 1397

لزوم تدوین برنامه عملیاتی برای هدایت روان‌آب‌ها

رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر اصفهان گفت: شهرداری تدوین برنامه عملیاتی برای بهبود نقاط بحرانی در شبکه دوشنبه، 1 بهمن 1397

آب زاینده رود حق شرعی کشاورزان اصفهان است

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مباحثی که با عنوان پرداخت زیان‌های کشاورزان مطرح می‌شود هیچ‌گاه جای دوشنبه، 1 بهمن 1397