رئیس شورای اسلامی شهر گفت: امروز مکان گلستان شهدا به محلی برای دلدادگی تبدیل شده و مکانی است که هرکسی که به دنبال خودسازی باشد باید در آن حضور پیدا کند.

1399-12-27 12:05