رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در دنیا هر جا صحبت از توسعه پایدار است، به مشارکت مردم تاکید ویژه‌ای می‌شود، گفت: شبکه‌های اجتماعی محلات با افزایش میزان مشارکت مردم، پویایی و نشاط را در بین آن‌ها افزایش داده و سبب می‌شود.
 

1399-09-25 14:07

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: به سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های شهرداری پیشنهادی داده شده که تا پایان شورای پنجم یک پروژه زمین و ساختمان به‌صورت پایلوت در اصفهان آغاز شود.

1399-04-31 10:13