گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/

آنچه امروز اصفهان از آمار گردشگری و صنایع دستی دارد، اصلاً با آنچه ظرفیت دارد برابری نمی‌کند

يکشنبه، 2 تير 1398

بهشتی همواره از عدل سخن می‌گفت

يکشنبه، 2 تير 1398

همه نهادها برای تقویت شوراها دست در دست هم دهند

يکشنبه، 2 تير 1398

پیوست ترافیکی طرح ها و پروژه از اهمیت بالایی برخوردار است

رییس کمیسیون معماری ، شهرسازی و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تبعات ترافیکی برخی طرح ها سال‌ها برای يکشنبه، 26 خرداد 1398

تذکر مبنی بر عدم به کارگیری بازنشستگان در مدیریت شهری

یک عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با انتقاد از به کارگیری بازنشستگاه در برخی از پست‌های مدیریت شهری، اظهار يکشنبه، 26 خرداد 1398

در بعضی مناطق در بخش خدمات شهری قصور وجود دارد

نایب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: زحمات و خدمات حوزه معاونت خدمات شهری در نگهداشت فضای سبز و نظافت يکشنبه، 19 خرداد 1398

شورای محیط زیست در شهرداری اصفهان تشکیل شد

رییس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: امیدوارم بتوانیم به این باور برسیم که به جای حمایت يکشنبه، 19 خرداد 1398

خواهرخواندگی بدون ابزار نمی‌شود

رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: روابط خواهر خواندگی از موضوعات مهم و دارای برنامه يکشنبه، 19 خرداد 1398

اصفهان مهمترین مرکز تولید صنایع دستی در کشور است

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: به دلیل اینکه گردشگری طی سالیان گذشته در کشور رونق آن چنانی نداشته يکشنبه، 19 خرداد 1398

یکی از چالش‌های بزرگ بشریت مسائل و مشکلات محیط زیستی است

رییس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری می‌خواهم که يکشنبه، 19 خرداد 1398