گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/کمیسیون ها/اخبار اختصاصی کمیسیون بهداشت و سلامت/
معرفی کمیسیون:
رئيس كميسيون: آقای عباسعلی جوادی
نائب رئيس كميسيون: آقای پورمحمد شریعتی نیا
منشي و مخبر كميسيون: آقای مهدی مزروعی
دبير كميسيون : خانم نقيب
شماره پیامک کمسیون:3000768705
اعضای کمیسیون: