گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/کمیته ها/کمیته نظارتی شرق/
معرفی کمیته:
مناطق زیر مجموعه: ۴،۱۰،۱۵
دبیر کمیته : آقای فخرینیان
 
ردیف تاریخ برگذاری جلسه مناطق شرق ساعت
1 97/01/19 چهار 17
2 97/01/26 ده 17
3 97/02/02 پانزده 17
4 97/02/09 - -
5 97/02/16 بازديد(4) 17
6 97/02/23 چهار 17
7 97/02/30 ده 17
8 97/03/06 پانزده 17
9 97/03/13 - -
10 97/03/20 بازديد(10) 17
11 97/03/27 چهار 17
12 97/04/03 ده 17
13 97/04/10 پانزده 17
14 97/04/17 - -
15 97/04/24 بازديد(15) 17
16 97/04/31 چهار 17
17 97/05/07 ده 17
18 97/05/14 پانزده 17
19 97/05/21 - -
20 97/05/28 - -
21 97/06/04 چهار 17
22 97/06/11 ده 17
23 97/06/18 پانزده 17
24 97/06/25 - -
آقاي مهندس معین رئيس محترم شوراي اسلامي شهر به صورت سيار در كميته هاي چهارگانه حضور خواهند يافت
اعضای کمیته: