گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/کمیته ها/کمیته نظارتی شمال/
معرفی کمیته:
مناطق زیر مجموعه:۷،8،۱۲،۱۴
دبیر کمیته : آقای قدسی
 
ردیف تاریخ برگذاری جلسه مناطق شمال ساعت
1 97/01/19 هفت 17
2 97/01/26 هشت 17
3 97/02/02 دوازده 17
4 97/02/09 چهارده 17
5 97/02/16 بازديد(7) 17
6 97/02/23 هفت 17
7 97/02/30 هشت 17
8 97/03/06 دوازده 17
9 97/03/13 چهارده 17
10 97/03/20 بازديد(8) 17
11 97/03/27 هفت 17
12 97/04/03 هشت 17
13 97/04/10 دوازده 17
14 97/04/17 چهارده 17
15 97/04/24 بازديد(12) 17
16 97/04/31 هفت 17
17 97/05/07 هشت 17
18 97/05/14 دوازده 17
19 97/05/21 چهارده 17
20 97/05/28 بازديد(14) 17
21 97/06/04 هفت 17
22 97/06/11 هشت 17
23 97/06/18 دوازده 17
24 97/06/25 چهارده 17
آقاي مهندس معین رئيس محترم شوراي اسلامي شهر به صورت سيار در كميته هاي چهارگانه حضور خواهند يافت
اعضای کمیته: