گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/کمیته ها/کمیته نظارتی غرب/
معرفی کمیته:
مناطق زیر مجموعه: ۲ ، ۹ ،۱۱، 13
دبیر کمیته : آقای شایان نژاد
 
ردیف تاریخ برگذاری جلسه مناطق غرب ساعت
1 97/01/19 دو 17
2 97/01/26 نه 17
3 97/02/02 یازده 17
4 97/02/09 سیزده 17
5 97/02/16 بازديد(2) 17
6 97/02/23 دو 17
7 97/02/30 نه 17
8 97/03/06 یازده 17
9 97/03/13 سیزده 17
10 97/03/20 بازديد(9) 17
11 97/03/27 دو 17
12 97/04/03 نه 17
13 97/04/10 یازده 17
14 97/04/17 سیزده 17
15 97/04/24 بازديد(11) 17
16 97/04/31 دو 17
17 97/05/07 نه 17
18 97/05/14 یازده 17
19 97/05/21 سیزده 17
20 97/05/28 بازديد(13) 17
21 97/06/04 دو 17
22 97/06/11 نه 17
23 97/06/18 یازده 17
24 97/06/25 سیزده 17
آقاي مهندس معین رئيس محترم شوراي اسلامي شهر به صورت سيار در كميته هاي چهارگانه حضور خواهند يافت
اعضای کمیته: