گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/کمیته ها/کمیته نظارتی جنوب/
معرفی کمیته:
مناطق زیر مجموعه: 1 ، 3 ، 5 ، 6
دبیر کمیته :آقای کریمی
 
ردیف تاریخ برگذاری جلسه مناطق جنوب ساعت
1 97/01/19 یک 17
2 97/01/26 سه 17
3 97/02/02 پنج 17
4 97/02/09 شش 17
5 97/02/16 بازديد(1) 17
6 97/02/23 یک 17
7 97/02/30 سه 17
8 97/03/06 پنج 17
9 97/03/13 شش 17
10 97/03/20 بازديد(3) 17
11 97/03/27 یک 17
12 97/04/03 سه 17
13 97/04/10 پنج 17
14 97/04/17 شش 17
15 97/04/24 بازديد(5) 17
16 97/04/31 یک 17
17 97/05/07 سه 17
18 97/05/14 پنج 17
19 97/05/21 شش 17
20 97/05/28 بازديد(6) 17
21 97/06/04 یک 17
22 97/06/11 سه 17
23 97/06/18 پنج 17
24 97/06/25 شش 17
آقاي مهندس معین رئيس محترم شوراي اسلامي شهر به صورت سيار در كميته هاي چهارگانه حضور خواهند يافت
اعضای کمیته: