• 1399-01-31 16:22
  • کد محتوا:1583
خواستار پرداخت به موقع حقوق و مزایای کلیه کارکنان شهرداری هستم

عضو هیات رئیسه شورایاسلامی شهر: باتوجه به شرایط سخت معیشتی، ضمن تشکر و قدردانی از پرداخت های به موقع حقوق کارکنان در سال ۹۸ خواستار پرداخت به موقع حقوق و مزایای کلیه کارکنان شهرداری و سازمان های وابسته و جلوگیری از تاخیر پرداخت ها را در سال جدید هستم.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر، اصغر برشان صبح امروز - یکشنبه 31 فروردین ماه - در یکصدونوزدهیمن جلسه علنی طی تذکری اظهار کرد: آرزوی سلامتی برای مدافعان سلامت، خادمین گمنام بهداشت، نظافت شهری و کارگران شهرداری دارم و روز بزرگداشت سعیدی، تاسیس سپاهاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تبریک می گویم.

وی گفت: سازمان آرامستان ها با نهایت فداکاری در تغسیل فوتی های مربوط به کرونا در این ایام با رعایت کلیه موازین بهداشتی انجام وظیفه کرده اند و از شهردار محترم اصفهان خواستار تقدیر و تشکر از این عزیزان را داریم.

منشی شورا خاطر نشان کرد: کارگران نظافت شهری، جمع آوری زباله و سازمان پسماند مجموعه کارگران ارتقای نظافت و بهداشت شهر در ایام بیماری کرونا هستند از شهردار محترم خواستار تقدیر و تشکر از این عزیزان را دارم.

برشان اضافه کرد: باتوجه به شرایط سخت معیشتی، ضمن تشکر و قدردانی از پرداخت های به موقع حقوق کارکنان در سال ۹۸ خواستار پرداخت به موقع حقوق و مزایای کلیه کارکنان شهرداری و سازمان های وابسته و جلوگیری از تاخیر پرداخت ها را در سال جدید هستم.

وی تصریح کرد: باتوجه به هفته بزرگداشت کار و کارگری که پیش رو داریم بابرگزاری جشن وپرداخت تشویقی  از این خدمت گذاران قدردانی شود اما باتوجه به ویروس کرونا که نمی شود جشنی برگزار کرد پس با استفاده از بیلبورد و تابلو های شهری از این کارگران قدردانی شود.