• سیدامیر سامع
  • عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر