• رسول میرباقری
  • رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر