• 1400-09-03 12:09
  • کد محتوا:53470
بررسی زمینه‌های هم‌راهی نظام مهندسی با کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر

جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامي شهر اصفهان با هیات مدیره نظام مهندسی اصفهان برگزار شد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، در این جلسه پیرامون هماهنگی بیشتر نظام مهندسی با مدیریت شهری بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

بررسی موضوع شهرسازی، حاشیه نشینی در کلانشهر اصفهان و زمینه‌های هم‌راهی نظام مهندسی با موضوعات عمرانی شورا از دیگر موضوعات مهم مطرح شده در این جلسه بود.

همچنین مبحث همگرایی در بحث سیستم‌های نظام‌ مهندسی و مدیریت شهری و امکان ارتباط این دو سیستم با یکدیگر و نیز بررسی بهبود نظارت بر ساختمان‌های ( ج و د ) از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح گردید.

انتهای پیام/