• 1400-09-05 11:22
  • کد محتوا:53488
تاکید بر لزوم حفظ برند اصفهان در جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر و اتاق بازرگانی 

جلسه مشترک کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی با کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان برگزار شد. 

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، در این جلسه بر تعامل هرچه بیشتر بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی در بخش سرمایه‌گذاری خدمات اقتصادی و گردشگری تاکید شد. 

استقبال از ارائه ایده‌های بخش خصوصی، تاکید بر لزوم حفظ برند اصفهان، عزم بر اصلاح فضا و ساز و کار در گردشگری از مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسه بود. 

همچنین مباحثی چون سرمایه‌گذاری، توجه به محیط زیست و مشکلات آب و هوا و ترافیک و حمل و نقل عمومی به عنوان بایدهای تحت پیگیری مورد تاکید اعضای کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر قرار گرفت. 

لزوم هماهنگی بین همه ذی نفعان، تجدید نظر در عوارض ساختمان های اداری، لزوم استقبال از سرمایه گذار و تاکید بر تشکیل قطب‌های اقتصادی از دیگر مطالبات مطرح شده در این نشست مشترک بود. 

انتهای پیام/