گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/تصاویر/بازدید ها/بازدیدهای سال 1390/بازدید امام جمعه و رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان از بخشهای مختلف حرم مطهر رضوی/