گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/تصاویر/بازدید ها/بازدیدهای سال 1397/بازدید رئیس کمیسیون فرهنگی، ورزشی از آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی ناجا/بازدید رئیس کمیسیون فرهنگی، ورزشی از آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی ناجا(97/12/27)
کد محتوا : 33327
تعداد بازدید: 134
يکشنبه، 18 فروردين 1398
بازدید رئیس کمیسیون فرهنگی، ورزشی از آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی ناجا(97/12/27)
بازدید رئیس کمیسیون فرهنگی، ورزشی از آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی ناجا(97/12/27)

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.