گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/تصاویر/بازدید ها/بازدیدهای سال 1397/بازدید اعضای شورای شهر اصفهان از ستادهای اسکان نوروزی/بازدید اعضای شورای شهر اصفهان از ستادهای اسکان نوروزی(98/1/7)
کد محتوا : 33338
تعداد بازدید: 115
يکشنبه، 18 فروردين 1398
بازدید اعضای شورای شهر اصفهان از ستادهای اسکان نوروزی(98/1/7)
بازدید اعضای شورای شهر اصفهان از ستادهای اسکان نوروزی(98/1/7)

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.