گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/تصاویر/بازدید ها/بازدیدهای سال 1398/بازدید کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی از گذر آقانوراله نجفی/بازدید کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی از گذر آقانوراله نجفی (98/1/26)
کد محتوا : 33534
تعداد بازدید: 43
سه‌شنبه، 27 فروردين 1398
بازدید کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی از گذر آقانوراله نجفی (98/1/26)
بازدید کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی از گذر آقانوراله نجفی (98/1/26)

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.