رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نهادینه شدن هرچه بیشتر آثار فردوسی و زبان فارسی در برنامه‌های فرهنگی شهرداری و طرح‌ها و المان‌...
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه سازمان صنعت معدن و تجارت استان قصد دارد در محدوده محمودآباد نمایشگاه دائمی سنگ ایجاد کند،...
نایب رئیس شورای اسلامی شهر گفت: در دوره پنجم طرح‌های زیادی در بخش‌های مختلف توسط اعضا و کمیسیون‌های شورای شهر اصفهان تهیه و تصویب شد که بخشی از این‌...
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: حال که فضای جدید نمایشگاهی در کلانشهر اصفهان ایجاد شده و برای تعیین تکلیف بخش‌های...
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان  گفت: هیأت مرکزی انتخابات شوراها باید نشان دهد که در جایگاه نمایندگان مردم و...
رئیس شورای اسلامی شهر گفت: اصلا هیچ توجیهی در خصوص تندی به شهروندان در شهرداری ها وجود ندارد هرچند که از شهروندان هم انتظار متقابل می رود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با صدور پیامی حلول ماه شوال و عید سعید فطر را تبریک گفت.
رئیس کمسیون نظارت، پایش و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نیاز امروز جامعه شکیبایی، پرهیز از تنگ نظری، احترام به رأی مردم، جلب اعتماد و مشارکت...
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: گفته‌هایی که بیان می‌کند قیمت خودروهای داخلی با یک پنجم قیمت در کشورهای...
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: به نظر می رسد شاید متخصصان و مدیران حاضر در شورای عالی معماری و شهرسازی اصلاً...
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: یکی از مسائلی که در شهر اصفهان مورد دل نگرانی شهروندان است جاری شدن آب در بستر زاینده رود بوده و یک مطالبه عمومی از...
رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری از مدیریت شهری اصفهان درخواست کرد که در اسرع وقت رانندگان حمل و نقل شهری نیز واکسینه شوند.

صفحه‌ها