عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر گفت: نیاز است تمام پرسنل شهرداری در این شرایط سخت حقوق و مزایای خود را سر موقع دریافت کنند و پرداخت‌ها در قراردادی رسمی، پیمانی، شرکتی و حجمی، به صورت هماهنگ انجام شود تا عامل نارضایتی کارکنان نباشد.

1399-04-29 18:25

عضو شورای اسلامی شهر گفت: امیدوارم شاهد اتفاقات خوبی از طرف شهرداری برای نیروی انسانی مدیریت شهری باشیم و قبل از اینکه گلایه های آرام و بحق سرمایه های انسانی به اعتراض، تجمع و تحصن تبدیل و فضای سوء استفاده را برای فرصت طلبان فراهم نماید برنامه ریزی ها و اقدامات لازم در این زمینه صورت پذیرد.

1399-04-29 17:09